Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Skierniewicach

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Zapytanie ofertowe 10-06-2011

Newsy
[Rozmiar: 90658 bajtów]
W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, zwraca się z zapytaniem ofertowym , dotyczącym ceny ksero:

1. Kserokopiarka ( z możliwością drukowania skanowania, z dupleksem, tonerem, format A4, A3, koperta). Kserokopiarka musi posiadać możliwość zainstalowania tonera ekonomicznego w użyciu i zakupie).

Uwaga!

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice w pokoju nr 32, 34 lub pocztą elektroniczną na adres: efspcpr@powiat-skierniewice.pl Oferty prosimy nadsyłać do dnia 20 czerwca 2011 r.

II. Kryteria oceny oferty:
Kryterium oceny oferty stanowi cena i jakość – 100%

III. Warunki umowy.

Wykonawca , którego oferta będzie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy określającej zasady dostawy kserokopiarki, przy czym zobowiązany będzie m.in. do:
- dostarczenia kserokopiarki na własny koszt do siedziby Zamawiającego,
- przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, atestu na znak bezpieczeństwa lub
deklaracji zgodnej z polską normą,
- odbiorowi podlegać będzie kserokopiarka wraz z dokumentami, o których mowa wyżej,
- przeszkolenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w obsłudze urządzenia
w dniu dostawy,
-udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 36 m-cy od daty dostawy i przekazania
Zamawiającemu na piśmie warunków gwarancji,
- wystawienia faktury nie wcześniej niż po protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń,
- termin dostawy: 21 dni od daty podpisania umowy,
- termin płatności: w ciągu 14 dni po dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego,
Za nieterminową dostawę Zamawiający naliczy karę umowna w wysokości 3% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy.

Zastrzegamy unieważnienie zapytania ofertowego w przypadku, gdy cena najniższej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający dysponuje na realizację zamówienia.
Zapytanie ofertowe

Organizacje pozarządowe, fundacje przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Organizacje pozarządowe, fundacje
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) zgodnie z art. 44c, pkt. 2*


W związku ze zbliżającym się upływem kadencji członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i koniecznością powołana Rady w nowym składzie prosimy o wytypowanie przedstawiciela Państwa Organizacji jako kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Jednocześnie informuję, że spośród zgłoszonych kandydatów, członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pozostaną te osoby, które starosta powoła do Społecznej Rady.

Bardzo prosimy zgłaszać kandydatury pisemnie do dnia 28.06.2011r. na adres:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 6
96-100 Skierniewice


Wszelkich informacji w ww. sprawie udziela:
Ewa Smołucha
tel.: 046 834 59 45, 0 691 699 199

*Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe 09-06-2011

Newsy
[Rozmiar: 90658 bajtów]

Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, zwraca się z zapytaniem ofertowym , dotyczącym cen artykułów biurowych:


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 08-06-2011

Newsy
[Rozmiar: 90658 bajtów]
W związku z realizacją projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym zakupu mebli do biura projektu.

1. Szafa na dokumentację robiona na miarę 1 szt.
Szafa z wytrzymałego, trwałego materiału, estetyczna, użyteczna, umieszczona we wnęce między ścianami, podłogą a sufitem , drzwi przesuwane, szafa musi posiadać ściany boczne i ścianę tylnią. Szerokość szafy 280 cm, wysokość 270 cm, głębokość 45 cm, odległość między półkami 35 cm. Fronty szafy w kolorze olchy miodowej, mogą być ze szklanymi oszronionymi lub kolorowymi wstawkami, zamykane na zamki. Listwy wykończeniowe powinny być plastikowe lub aluminiowe. Proszę podać grubość i rodzaj materiału, z którego będzie wykonana szafa.

2. Szafa ubraniowa 1 szt.
Szafa z półką w górnej części i półkami bocznymi.
Szerokość 110 cm, wysokość 270 cm, głębokość 60 cm.
Fronty szafy w kolorze olchy miodowej, mogą być ze szklanymi oszronionymi lub kolorowymi wstawkami, zamykane na zamki, drzwi przesuwane. Listwy wykończeniowe powinny być plastikowe lub aluminiowe. Proszę podać grubość i rodzaj materiału, z którego będzie wykonana szafa.

Uwaga!
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice w pokoju nr 32, 34 lub pocztą elektroniczną na adres: efspcpr@powiat-skierniewice.pl. Oferta powinna zawierać ceny brutto.

Oferty prosimy nadsyłać do dnia 16 czerwca 2011 r.

II. Kryteria oceny oferty:


Kryterium oceny oferty stanowi cena i jakość 100%


III. Uwagi.

Płatność za fakturę przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez realizującego zamówienie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Newsy
Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym organizacji i przeprowadzenia wyjazdu integracyjnego dla 15 beneficjentów projektu „Aktywni”


Zapytanie ofertowe

obchody „ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY 2011”

Newsy
[Rozmiar: 90658 bajtów]
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Skierniewicach
ma zaszczyt zaprosić


OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, ICH RODZINY
UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKTYWNI
I MIESZKAŃCÓW POWIATU SKIERNIEWICKIEGO


na obchody ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY
odbywające się pod hasłem
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHUroczyste spotkanie integracyjne pod patronatem
STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO
odbędzie się w Dużej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6 w dniu 17 czerwca 2011 r. o godzinie 1200

W programie:
– występy zespołów artystycznych
– dyskoteka
– karaoke
– wystawa rękodzieła artystycznego i użytkowego oraz prac plastycznych
– prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego


Uroczystość współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Inwalidy

[Rozmiar: 90658 bajtów]Protokół


W związku z realizacją projektu „AKTYWNI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach wystąpiło z zapytaniem ofertowym, dotyczącym zakupu, dostarczenia i obsługi w dn. 17.06.2011r. do godz. 10.30, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go maja 6, pokój nr 32/34, w związku ze spotkaniem integracyjnym dla wszystkich uczestników projektu z mieszkańcami powiatu w Dniu Światowego Dnia Inwalidy w godz. 12.00-17.00. Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe do obsługi ww. uroczystości (szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym).
Oferty należało składać do dnia 26.05.2011 r.

Zapytania skierowano do:

1. W Pół Drogi ul. Sienkiewicza 18, 96-100 Skierniewice
2. Klub Drugi Dom ul. Mickiewicza 11/13B, 96-100 Skierniewice
3. Centrum Konferencyjno-Rozrywkowe „Maraton” ul. Sobieskiego 20, 96-100 Skierniewice
4. Maria Kaczyńska ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice
5. Umieszczono w Internecie

Kryteria oceny oferty:

Kryterium oceny oferty stanowiła cena – 100%

Uwagi.

Z Wykonawcą , który zaoferuje najniższą cenę na cały przedmiot zamówienia zostanie zawarta umowa pisemna. Za realizację zamówienia Zamawiający zapłaci na podstawie faktury, przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą , po wyborze oferty , szczegółowy asortyment objęty zamówieniem.

Złożono 4 zapytania ofertowe, umieszczono ofertę w Internecie. Na zapytanie odpowiedziała tylko jedna firma:

Maria Kaczyńska ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice – oferta została złożona w terminie, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego na kwotę 3047 zł.Protokół

ofert na usługę transportową

Newsy
[Rozmiar: 90658 bajtów]Protokół

W związku z realizacją Projektu „Aktywni” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach zwróciło się z prośbą o przedstawienie ofert na usługę transportową:

- dowóz 20 osób (15 niepełnosprawnych, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim oraz ich 5 opiekunów) na turnus rehabilitacyjny ze Skierniewic do miejscowości Dziwnówek, który rozpoczyna się śniadaniem w dniu 6 sierpnia 2011 r. oraz na powrót z turnusu kończącego się kolacją w dniu 19 sierpnia 2011 r. (autokar powinien posiadać: klimatyzację, WC. Mile widziane na wyposażeniu autokaru wideo, bufet herbaciano-kawowy). W ofercie należało podać cenę brutto za usługę. Do oferty należało dołączyć dokumenty:
- uprawniających do przewozu osób
- aktualne badania techniczne samochodu
- aktualne ubezpieczenie NW.
Oferty należało nadesłać do dnia 24.05.2011 r.

Wysłano do:

1. Umieszczono na stronie internetowej
2. Krzysztof Maciaszek Skrobotowo 18A/2 72-343 Karnice
3. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Czerwona 7 96-100 Skierniewice
4. A1 Polska Jacek Łukowski ul. St. Żeromskiego 60/73 50-312 Wrocław
5. P.H.U. Marek Przyżycki oś. Bratkowice 34/21 99-400 Łowicz
6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ul. Jana III Sobieskiego 7 96-100 Skierniewice

Na zapytanie odpowiedzieli:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Czerwona 7 96-100 Skierniewice oferując usługę zgodnie z ofertą w kwocie 4,30 za kilometr brutto, przeliczając km 578km X 4.30 zł= 9 941,60 zł
2. A1 Polska Jacek Łukowski ul. St. Żeromskiego 60/73 50-312 Wrocław oferując usługę zgodnie z ofertą w kwocie 9830 zł
3.P.H.U. Marek Przyżycki os. Bratkowice 34/21 99-400 Łowicz oferując usługę zgodnie z ofertą w kwocie 7 452 zł

Z uwagi na najniższą cenę wykonania usługi Komisja zdecydowała o wyborze oferty:

P.H.U. Marek Przyżycki oś. Bratkowice 34/21 99-400 Łowicz za kwotę 7 452 zł
Protokół

Start projektu

Newsy
[Rozmiar: 90658 bajtów]


Plakat

Newsy
[Rozmiar: 90658 bajtów]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w zakresie szkoleń zawodowych

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń zawodowych oraz szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu, nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic. Zadanie częściowe nr III dla grupy 10 osób i zadanie częściowe nr IV dla wszystkich osób zostanie zorganizowane w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, z uwagi na fakt, iż wynajem tej Sali stanowi wkład własny powiatu w realizację projektu
Numer ogłoszenia: 127050 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w zakresie szkoleń zawodowych
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wygenerowano w sekund: 0.03
950,791 unikalne wizyty