Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Skierniewicach

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

POWIATOWE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

22 listopada br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyło się uroczyste spotkanie pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu skierniewickiego z władzami samorządowymi. Okazją do tej uroczystości był „Dzień Pracownika Socjalnego” obchodzony corocznie 21 listopada. Powiatowe obchody „Dnia Pracownika Socjalnego” od wielu lat są wpisane w stały kalendarz uroczystości powiatowych.
Na zaproszenie Starosty Skierniewickiego Mirosława Beliny i Zarządu Powiatu w Skierniewicach gościli Kierownicy i pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, Dyrektor i pracownicy Centrum do Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz zaproszeni goście.
Spotkanie było dla pracowników pomocy społecznej nie tylko okazją do świętowania, ale też okazją do wymiany doświadczeń.
W tym szczególnym dla pracowników służb społecznych dniu, Starosta Skierniewicki Mirosław Belina złożył pracownikom socjalnym podziękowania za służenie profesjonalną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem tym, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Życzył Wszystkim, aby służba drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w wypełnianie obowiązków i profesjonalne podejście do wykonywanego zawodu, były źródłem satysfakcji i przynosiły ludzką życzliwość i przyjaźń. Złożył również pracownikom socjalnym życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Spotkanie uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Skierniewicach.


Zapraszamy do galerii
PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSP GŁUCHÓW I ZSP BOLIMÓW - 491 TYŚ ZŁ DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGOUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozytywnie rozpatrzył projekt pn: ”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu to: 25 uczniów i 8 nauczycieli z ZSP Głuchów oraz 40 uczniów i 10 nauczycieli z ZSP Bolimów.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów Technikum w Głuchowie i LO w Bolimowie. Zaplanowane zadania zaowocują uzyskaniem wyższych wyników egzaminu maturalnego, wyrównaniem pozyskanej wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych, wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz pełniejsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Projekt ma na celu także podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w szkołach kadry.
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczych: ZSP Głuchów na kwotę 33.900 zł, ZSP Bolimów na kwotę 34.900 zł, o zakup nowoczesnych narzędzi pozwalających stworzyć warunki do nauki umożliwiających realizację ww. celów. Doposażone zostaną również pracownie informatyczne w ZSP Głuchów na kwotę 61.534,43 zł i ZSP Bolimów na kwotę 58.350,00 zł. o tablety, aparat, laptopy i urządzenia wielofunkcyjne.
W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg zajęć, warsztatów dla uczniów, kursów doskonalących dla nauczycieli. Zaplanowano również wyjazdy edukacyjne m.in. do Centrum Nauki Kopernik, Planetarium w EC1 w Łodzi, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
Termin realizacji projektu od 01.12.2016r. do 31.08.2017r.

Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).


Co to jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.


Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.


Dlaczego warto zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny?

- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych

- rodzin

-możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

-zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
promocja firmy.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

- określ jakiego rodzaju zniżki, ulgi lub inne korzyści Twoja firma zaoferuje rodzinom wielodzietnym
- pobierz formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy dla firm, wypełnij go i odeślij na adres: anna.flawian@lodz.uw.gov.pl; magdalena.wiktorska@lodz.uw.gov.pl;
- po weryfikacji formularza Wojewoda Łódzki podpisze umowę z Twoją firmą.


Dodatkowych informacji na temat programu udzielają:
Anna Flawian
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
I piętro, pokój 106
tel. 42 664 20 28


Magdalena Wiktorska
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Łódzki Urząd Wojewódzki
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
I piętro, pokój 106
tel. 42 664 20 28Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny mogą również przesłać swoje zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie e-deklaracji:
Karta Dużej Rodziny
ZnajdźPomoc.pl

II Powiatowy Piknik Rodzin ZastępczychRAJD EDUKACYJNY PO BOLIMOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM – DRUGI
POWIATOWY PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH


W niedzielę 15 maja 2016 r. na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Konferencyjnego „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich odbył się „Rajd edukacyjny po Bolimowskim Parku Krajobrazowym – Drugi Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Skierniewickiego”.

Aktywny samorząd w 2016 roku

[Rozmiar: 90658 bajtów]Aktywny samorząd w 2016 roku
program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Terminy przyjmowania wniosków
Modułu I:
• od 01 kwietnia 2016 roku do 30 sierpnia 2016 roku

Modułu II:
• od 15 marca 2016 roku do 30 marca 2016 roku
• od 15 września 2016 roku do 10 października 2016 roku
Wnioski można pobrać ze strony www.pcpr.powiat-skierniewice.pl w zakładce Aktywny Samorząd lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 34, tel. 46 833-45-14

Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Wnioski do pobrania”, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pok. 34, tel.46 833-45-14

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 r.

[Rozmiar: 90658 bajtów]
Informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Skierniewicki będzie realizował program „Aktywny samorząd”. Jednostką organizacyjną samorządu powiatowego wskazaną do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl

Ogłoszenie

Ogłoszenie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach
uprzejmie informuje, iż dnia 24 grudnia 2015 r.


PCPR z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 będzie


NIECZYNNE.


Dzień wolny od pracy ustalono na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy,
w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 26 grudnia 2015 r.


Teatrze im. Jaracza w Łodzi odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalneg

Teatrze im. Jaracza w Łodzi odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika SocjalnegKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach – Pani Ewa Szymańska zajęła II miejsce w konkursie „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2015”.
Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi w dniu 20 listopada 2015 r. odebrała nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura.
Gratulujemy.

Spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla osób niepełnosprawnych”

Wybór oferty - samochód

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup samochodu osobowego o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup samochodu osobowego o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO
w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)


1. Zamawiający
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja 6 zaprasza do złożenia oferty na: dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Wygenerowano w sekund: 0.03
913,196 unikalne wizyty